Välkommen

K.A.B- mottagningen erbjuder rådgivande samtal och behandling. Behandlingen bygger på en kombination av kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) och den enskildes tankar för förändring. Här finns ett brett utbud av strukturerade behandlingar som individanpassas.

Vi vänder oss dels till dig som vill förändra dina alkoholvanor, har problem med psykisk ohälsa eller spelberoende.

Fakta om alkoholvanor

7,5 miljoner svenskar beräknas enligt systembolagets siffror dricka alkohol. Drygt 1 miljon beräknas ha någon form av överkonsumtion, så kallad riskkonsumtion eller riskbruk. De flesta är som vem som helst, människor med både jobb, bostad, familj och ett gott socialt liv, långt ifrån bilden av en person med alkoholproblem. Men även den med måttliga problem kan behöva hjälp att ändra sina alkoholvanor.

Förändra dina alkoholvanor

Mottagningen vänder sig dels till dig som vill förändra dina alkoholvanor. Det kan handla om att skära ner sin konsumtion, snarare än att sluta helt. Givetvis kan du även söka dig hit om du vill avstå helt från alkohol.

Öka din hälsa

Här vill du göra en förändring där vi sätter hälsan i fokus. Det vanligaste stället att fastna på längs vägen mot förändring är ambivalens.

Tillsammans tittar vi på hur din situation ser ut idag- dina behov, dina möjligheter och vad som hindrar dig. Du får motivationshöjande verktyg, hemuppgifter och övningar som hjälper dig i ditt förändringsarbete.

Mottagningen erbjuder terapi i olika former och miljöer. Läs gärna mer om K.A.B-metoden och fundera på vad som kan passa just dig.

Fakta om hälsa

Psykisk ohälsa är inte lätt att definiera, orsakerna till att en person drabbas kan vara svårt att ringa in. Om vi tittar allmänt är det en mängd olika orsaker som spelar in. Det kan handla om genetiska arv, olika trauma, och hur vi lever våra liv.

Fakta spel

Spel om pengar kan leda till problem och få negativa konsekvenser för en person. Det kan vara fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller ekonomiska problem. Beroende av spel har många likheter med annat skadligt bruk som exempelvis alkohol. Även dataspel och användandet av sociala medier via våra smarta telefoner och datorer kan leda till problem i ditt liv.

Hjälp med spelberoende

Många personer har idag ekonomiska, sociala och personliga problem på grund av sitt spelande. Och många har så svåra problem att de kan betraktas lida av hasardspelsyndrom.

På mottagningen erbjuds en manualbaserad behandling med övningar utifrån kognitiv beteendeterapi. Du kan även söka dig till mottagningen om du vill förändra dina spelvanor framför datorn och din tid med mobilen.

Jag heter Stefan Hultman och har arbetat med psykisk ohälsa sedan mitten
på 90-talet. I kombination med mitt arbete har jag studerat under många år.
Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) på Centrum för kognitiv psykoterapi Sörmland, samt adekvata högskoleutbildningar inom behandling.
Under 2018-19 läste jag till beroendeterapeut på KBT Svealand i Örebro.
Min målsättning är att alltid arbeta evidensbaserat, där min kunskap och erfarenhet ska kunna hjälpa dig i din förändring/ förbättring.