Fakta om alkoholvanor

Svenskarnas alkoholvanor

7.5 miljoner svenskar beräknas enligt systembolagets siffror dricka alkohol. Drygt 1 miljon beräknas ha någon form av överkonsumtion, så kallad riskkonsumtion eller riskbruk. De flesta är som vem som helst, människor med både jobb, bostad, familj och ett gott socialt liv, långt ifrån bilden av en person med alkoholproblem. Men även den med måttliga problem kan behöva hjälp att ändra sina alkoholvanor.

Mottagningen vänder sig till dig som dricker för mycket, där målet är att minska din konsumtion, eller sluta helt. Människan utvecklar inte sina alkoholvanor från en dag till en annan. Många gånger har kanske personer runt omkring dig misstänkt och anat att du dricker för mycket. Och även du har kanske känt att det ibland blir för mycket alkohol. Men hur tar man upp det? Ämnet är många gånger känsligt då det ofta är socialt accepterat.

Svenskarnas dryckesvanor har under en lång tid inneburit en ökad konsumtion under helger och längre ledigheter, men även en AW på en vardag är idag socialt accepterat. I och med en ökad konsumtion utvecklar man ökad tolerans och tillvänjning.

Här hittar du mer information om alkohol:

  • Riddargatan1 – Riddargatan 1 är förutom en mottagning, också ett kunskapscentrum för utbildning och information inom alkoholområdet, riktat till vårdpersonal och andra intressenter. Här bedrivs även forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder för alkoholproblem.
  • Riddargatan1PDF om alkohol.
  • Alkoholhjälpen är ett forum för alkoholberoende. Du kan läsa och diskutera om frågor kring förändrade alkoholvanor med andra medlemmar och med personalen som arbetar med Alkoholhjälpen

Inte bara den som dricker för mycket och vill göra en förändring behöver stöd. Även anhöriga mår bra av att få en ökad kunskap och förståelse, läs mer på Anhörigstödet.se