Fakta om hälsa

Psykisk ohälsa är inte lätt att definiera, orsakerna till att en person drabbas kan vara svårt att ringa in. Om vi tittar allmänt är det en mängd olika orsaker som spelar in. Det kan handla om genetiska arv, olika trauma, och hur vi lever våra liv.

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande betäckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro, nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter. Många gånger är stress en orsak till den psykiska ohälsan. Stress är en livsviktig reaktion, att lära sig stressa rätt bidrar till ökad livskvalitet.

Med effektiv stresshantering och tillräcklig vila stimuleras kroppens olika skyddssystem, och kroppen och hjärnan stärks långsiktigt. Mottagningen riktar sig bland annat till dig som vill jobba med att hitta strategier för att hantera din situation där stress påverkar dig negativt.
Känner du att den egna kraften inte riktigt räcker till? Längtar du efter en förändring i ditt liv? Skulle du vilja må bättre, och kunna hantera ditt liv på ett sundare sätt? Då kan K.A.B-mottagningen erbjuda dig hjälp och lösningar.

Här är tanken att terapi erbjuds i olika former och miljöer. På Kreativa Aktiva Behandlingsmottagningen är det du som väljer inriktning. Det viktigaste är att det känns bra för just dig, i det förändringsarbete du vill göra. Kontakta gärna mottagningen och beskriv vad du vill ha hjälp med så bokar vi in en träff.