Föreläsningar

KAB-mottagningen ingår i ett nätverk som erbjuder föreläsningar kring alkohol och droger. Vi vänder oss till företag, skolor, föreningar och organisationer.

Vi erbjuder dels korta föreläsningar 1-2 timmar, men även hel och halvdagar. Vi kommer gärna till din arbetsplats, din skola, din förening och pratar en stund. Eller finns hos er under en hel eller halvdag där vi tillsammans diskuterar och fördjupar oss i aktuellt ämne som vi bestämt innan dagen.

Föreläsningarna kan t ex handla om

 • Alkohol, droger, spel och hjärnan
 • Vad är riskbruk av alkohol?
 • Hur kan jag själv få reda på om jag dricker för mycket?
 • Vad finns det för metoder om jag vill minska min alkoholkonsumtion?
 • Från normalt drickande till beroende
 • Medberoende
 • Barn och ungas attityder till droger
 • Fakta om olika droger
 • När är man spelberoende?
 • Hur hanterar vi datorer och telefoner idag, och vilka konsekvenser får det?
 • Kreativitet som stimuli och förändringsredskap
 • Arbete i smågrupper med rollspel där man praktiserar olika metoder.

Vill du veta mer eller har du frågor om våra föreläsningar? Kontakta Stefan Hultman på KAB-mottagningen.