Metod för förbättrad hälsa

Metod hälsa

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för olika terapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Kognitiv beteendeterapi benämns oftast med förkortningen KBT.
Inom KBT arbetar man främst med det som är aktuellt här och nu. Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt, exempelvis vad gäller fokus och mål.

Grundtanken är att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem. Vid djupare personlighets- och relationsproblematik används schematerapi som är en form av KBT. Schematerapi innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Mottagningen arbetar även utanför terapirummet om så önskas, där man kan jobba med sin förändring i en kreativ miljö och även komma igång med en fysisk aktivitet. Här tittar vi alltid på just dina behov och skräddarsyr en behandling med tydliga förändringsmål.

Läs gärna mer om våra olika metoder och fundera på vad som passar dig. Välkommen!