Metoden – förändra dina alkoholvanor

Vill du förändra ditt sätt att konsumera alkohol?

Modellen består av tre steg

  • Screening och kort rådgivning
  • Fördjupad bedömning (Hälsokoll Alkohol)
  • Samtalsbehandling (Åter till kontrollerat drickande, Guide till bättre alkoholvanor).

Mottagningen jobbar även med metoden MET (Motivational Enhancement Therapy), som är en systematisk metod, där man utgår från antagandet att ansvaret och kapaciteten för förändring finns hos individen. Terapeutens uppgift är att skapa förutsättningar för att öka individens motivation och engagemang.

Om du vill avstå helt från alkohol så erbjuds metoden återfallsprevention som baseras på kognitiv beteendeterapi. Här jobbar vi med att ge dig redskap att på egen hand förebygga återfall i tidigare alkoholvanor. I den metoden provar man alltid alkoholfrihet.

Vill du ha mer information skicka gärna en intresseanmälan på mail info@kab-mottagningen.se så kontaktar vi dig och berättar mer om oss och hur vi jobbar.

Välkommen!

Screening och kort rådgivning

Syftet med screening är att göra den sökande medveten om sin alkoholkonsumtion och dess hälsorisker. De flesta med riskbruk är inte medvetna om att deras konsumtion medför hälsorisker, men förändrar gärna sina vanor om de får veta hur det ligger till.

Fortsatt rådgivning kan här vara värdefullt och studier visar att personer ger adekvat och ärlig information om sina alkoholvanor, bara man frågar på rätt sätt.

I samband med första mötet får man fylla i ett frågeformulär som heter AUDIT som är framtaget av WHO och utprovat i flera länder. Tanken är att formuläret ska fungera som ett underlag för fortsatt dialog mellan klient och behandlare. Efter bedömningssamtal får du möjlighet att fylla i ytterligare formulär hemma i lugn och ro, som du tar med dig till nästa träff. Då vi jobbar vidare i steg 2 med en fördjupad hälsokoll och går igenom dina formulär.

Fördjupad bedömning (Hälsokoll Alkohol)

Hälsokoll Alkohol ger perspektiv och en ökad förståelse för det egna drickandet och dess konsekvenser.

Samtalsbehandling (Åter till kontrollerat drickande, Guide till bättre alkoholvanor)

Vid tredje besöket diskuterar vi om du vill gå vidare med din målsättning att minska din konsumtion. Vi lyfter även frågan om det kan vara värt att i perioder eller helt avstå från alkohol. Dina egna tankar om lämplig behandling och behandlingsmål är utgångspunkten
i samtalet som leder till en behandlingsplan. Om du väljer att fortsätta i ditt förändringsarbete jobbar vi tillsammans i metoderna ”Åter till kontrollerat drickande” och 15- metoden som idag används på Riddargatan 1 som är en specialiserad mottagning för personer med alkoholproblem.
Mottagningen jobbar även i en systematisk metod kallad MET som är en kombination av bedömning, återkoppling samt motivationshöjande samtal.
Vill du avstå helt från alkohol erbjuds återfallsprevention som ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av substansbrukssyndrom.

Vi tittar på dina behov och önskemål och mottagningen presenterar olika metoder, där vi tillsammans diskuterar val av metod.
Under din behandling utvärderar vi regelbundet och det ingår alltid uppföljning, där vi träffas efter 3 månader och stämmer av hur det går för dig. I ditt förändringsarbete kanske du ibland tappar kraft och då bokar vi in en kort telefontid. Där vi tillsammans stämmer av din situation och hur du mår.
( läs mer under fliken ”Plattformen”)

Vill du ha mer information skicka gärna en intresseanmälan på mail info@kab-mottagningen.se
så kontaktar vi dig och berättar mer om oss och hur vi jobbar/ Välkommen