Metod vid spelberoende

Metod Spel

Manualbaserad KBT- inriktad behandling individuellt eller i grupp.

Manualen innehåller 8 lektioner eller sessioner samt fyra uppföljande sessioner inriktade på återfallsprevention. Tillsammans utforskar vi vad som utlöser ”spelsug”, hur man hanterar det och hur man kan motstå spelandet. Kartlägger vanliga tankefällor (som t ex illusion av kontroll), motstånd mot förändringar och strategier för att öka motivationen att hålla sig spelfri.

Vid varje träff arbetar vi strukturerat med att identifiera Situationer – Beteende – Konsekvenser. Där målsättningen är att finna alternativen som du med hjälp av hemuppgifter provar på. Vid varje ny träff utvärderar vi hemuppgiften och sätter upp nya mål i din förändring.

Funderar du på att göra en förändring där du inte klarar av det på egen hand? Hör av dig så bokar vi in en första träff. Välkommen!