Plattformen

Din ”boost” under veckan som påminner och uppmuntrar

Varje möte är unikt, och vi människor bär alla på vår unika historia. Vi jobbar tillsammans i samtalet, söker lösningar och finner hopp om att det kan bli bättre.

Det är ofta i det terapeutiska rummet man finner lösningarna. Tillsammans upprättar vi handlingsplaner och hemuppgifter. På K.A.B-mottagningen finns vi med även efter besöket om du önskar.

Under veckan kan du förmedla kortfattat hur det går med din hemuppgift. Vi bokar in en kort telefontid mellan besöken på mottagningen, och talas vid i 10-15 min. I det samtalet stämmer vi av hur det går och hur du mår.

Tanken är inte att arbetet och kontakten ska vara omfattande på plattformen utan snarare fungera som en ”boost” under veckan, som påminner och uppmuntrar dig.

På plattformen kommer det även finnas tips på böcker och föreläsningar.

Verksamheten omfattas av tystnadsplikt.