Stefan Hultman KBT-terapeut

Jag heter Stefan Hultman och har arbetat med psykisk ohälsa sedan mitten
på 90-talet. I kombination med mitt arbete har jag studerat under många år.
Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) på Centrum för kognitiv psykoterapi Sörmland, samt adekvata högskoleutbildningar inom behandling.

Under 2018-19 läste jag till beroendeterapeut på KBT Svealand i Örebro.
Min målsättning är att alltid arbeta evidensbaserat, där min kunskap och erfarenhet ska kunna hjälpa dig i din förändring/ förbättring.

Under åren 2008-2018 var jag delägare i verksamheten Musik och Samtalsstudion. En estetisk verksamhet som riktade sig till ungdomar med psykisk ohälsa. Efter 10 år i den verksamheten ville jag åter studera och också möta människan i det terapeutiska rummet. För tillfället driver jag K.A.B – mottagningen som riktar sig till både unga och vuxna.

Att fortsätta utbilda mig ser jag som en mycket viktig del i mitt arbete. Idag studerar jag schematerapi på Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi. För att hålla mig uppdaterad kring utbildningar och föreläsningar så är jag medlem i Sf KBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. I mitt arbete vill jag alltid utvecklas och samverkar idag med Annika Ackelman Leg: Psykoterapeut som driver mottagningen KBT- Nyköping. Hon är min handledare och hjälper mig att utvecklas som terapeut.