K.A.B-metoden

K – Kreativitet

K står för din kreativa sida, där vi jobbar med bland annat musik som terapeutiskt verktyg. Den kreativa sidan kan även handla om uttryck i bild, form eller skrivande. Detta är en bearbetande och behandlande insats där vi söker ditt inre lugn. Du väljer själv om den ska vara en del i din terapi. Din kreativa sida blir då ett komplement till behandlingen som beskrivs på B nedan.

Musik är ett effektivt terapeutiskt verktyg, och det beror på att den påverkar oss människor på flera plan – kroppsligt såväl som psykologiskt. Ibland kan vi med musikens hjälp väcka underliggande känslor som kanske varit bortglömda eller förträngda, och därför inte låter sig fångas så lätt av språket.

Musiken kan ta en genväg till hjärnans känslocentrum. Utan att vi med intellektet hunnit uppfatta vad som hänt får vi kontakt med våra känslor. Här kan vi tillsammans påbörja ett terapeutiskt arbete. Det kan handla om att skriva egna texter utifrån upplevelser och mående, texter där vi gemensamt diskuterar innehållet och kanske också tonsätter med musik.

Vi håller till i fint inredda lokaler på Wedholms allé 15 i Nyköping.

A – Aktivitet

A står för aktiv och aktivt deltagande i din förändring. Vi jobbar tillsammans med att hitta strategier och tekniker som leder till olika övningar. Det kan handla om hur du kan ”stressa rätt”, förbättra din sömn, öka din energi och prestationsförmåga, hantera konflikter, eller att kunna ”dagreflektera”.

Många gånger hamnar människan i en ond cirkel, där stress är en mycket vanlig bidragande orsak. Du tappar kanske dina rutiner och påverkas negativt. Från att tidigare ha tänkt på din kost, sömn och motion så börjar du känna dig orkeslös och hittar inte ditt driv. I en sådan situation jobbar vi tillsammans för att hitta tillbaka till din inre drivkraft.

I denna del så handlar det om att bryta mönster. Ofta är rörelse ett mycket viktigt inslag i förändringsarbetet. Dagliga rutiner behöver struktureras på ett nytt sätt för att lusten och kraften ska kunna växa fram till förändring och förbättring.

Vi samarbetar bland annat med Hälsomagasinet i Nyköping där du kan få goda råd kring träning och kost. Vid intresse kan du till en början betala per gång, för att i lugn och ro känna efter och utvärdera hur detta passar dig. K.A.B-mottagningen är på plats på Hälsomagasinet en kväll i veckan, helt kostnadsfritt för dig. Vi möts upp och tränar tillsammans en stund, ser till att du kommer igång. Detta kan leda till att du börjar känna dig mer motiverad till aktivitet och motion. Målsättningen är att få igång dig, att du får hamna i ett aktivt sammanhang. Vid våra träffar på K.A.B-mottagningen utvärderar vi träningen och skapar nya målbilder.

Känner du i samtalet att det inte är ditt önskemål gällande rörelse och aktivitet. Så utforskar vi tillsammans vad det kan vara för just dig, och jobbar mot ditt mål. Målsättningen är att vi tillsammans jobbar i en riktning där du blir mer aktiv.
Samtalen kring utveckling och förändring sker på mottagningen, men även i utemiljö.

Rörelse och en aktiv fritid innebär ofta att vi hamnar i en positivare grundkänsla.
För att kunna vidmakthålla förändring så jobbar vi även i det ”terapeutiska rummet”

B – Behandling

B står för behandling, och i behandlingen diskuterar vi hur det som du upplever problematiskt påverkar dina tankar, känslor och handlingar. Vi arbetar i nutid men kan även utforska din bakgrund och bakomliggande orsaker. Min roll som KBT-terapeut är att förstå dig och dina problem. Målsättningen är att vi tillsammans söker alternativ till förändring och förbättring i ditt liv.

Detta kan till exempel handla om att förändra dina tankemönster som i sig skapar problem. Då jobbar vi tillsammans med att utforska och undersöka alternativa tankemönster, och diskuterar hur dessa påverkar dina känslor och handlingar. I samtalet kan vi tillsammans hitta dessa alternativa tankemönster.

För att lyckas nå en förändring behöver man prova och träna utanför terapirummet. Vi tar fram uppgifter som du får med dig efter mötet, för att applicera på ditt vardagsliv. När du kommer nästa gång så pratar vi om din upplevelse och hur det gått med övningarna. Under veckan kan du även få en kortare återkoppling på ”plattformen”.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem (Socialstyrelsen). Här kan du läsa mer om KBT